Zavijalni trakovi

Zelo pomemben del darila je tudi njegova prezentacija, ne samo vsebina. To ??e posebno velja v poslu. ??e obdarujete poslovne partnerje, zaposlene ali stranke, vam omogo??amo, da darila zavijete s presti??nimi zavijalnimi trakovi, narejenimi po va??ih ??eljah.

Izberite si barvo, dolo??ite ??irino ter vsebino potiska, mi pa vam dostavimo lepe, sijo??e, mehke in na kolute navite darilne trakove. Zarobljene na robovih, z gladkim ali 3D tiskom.

Cene zavijalnih trakov so odvisne od koli??ine, ??irine in tiska. V ve??ini primerov se cene zavijalnih trakov gibljejo med 0,20 do 0,60 eur na teko??i meter.

Minimalno naro??ilo zavijalnih trakov je 500 teko??ih metrov.

??irine zavijalnih trakov v milimetrih:
5, 7, 10, 13, 16, 19 ,22, 25, 28, 32, 38, 50, 57, 63, 75, 89, 100

Barve trakov (lahko pa jih obarvamo tudi v va??o ??eljeno barvo)