Vezeni na??itki

Vezeni na??itki so najbolj priljubljen in najpogostej??i tip tekstilnih na??itkov. Videvamo jih v vseh mogo??ih oblikah in velikostih, na najbolj me??anih tipih ljudi: od najmlaj??ih tabornikov do motoristov, od policajev do gasilcev, zdravstvenih delavcev in ??portnikov???

Naro??ite svoje vezene na??itke ??? zaupajte nam vizualno podobo, dimenzije, na??in pritrditve in druge ??elje; potrudili se boo narediti najlep??e vezene na??itke, kar jih znamo.

??tevilo barv za izdelavo vezenih na??itkov
Hkrati lahko uporabimo do 9 sukancev razli??nih barv

Pritrditev vezenih na??itkov
Vezene na??itke lahko pri??ijete, prilikate (na zadnji strani je lepilo, ki se z likanjem stopi in sprime s podlago ??? va??o uniformo, kombinezonom, jakno???) ali pa uporabite ??je??ka??.

Cena vezenih na??itkov
Ker so vsi vezeni na??itki unikatni, ne moremo kar tako postaviti cenika. Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne???

Dobavni rok vezenih na??itkov
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe va??ih vezenih na??itkov. Navadno se giblje okli 10 dni.

Minimalne koli??ine vezenih na??itkov
Naredimo najmanj 100 vezenih na??itkov