Tkani na??itki

Tkani na??itki so na prvi pogled enaki kot vezeni, vendar s pomembno razliko. Tkani na??itki so brez podlage, zato lahko s tkanimi na??itki dose??emo dosti ve??jo natan??nost izdelave ??? tkani na??itki omogo??ajo izdelavo podrobnosti, ki jih z vezenimi ne moremo.

Videvamo jih v vseh mogo??ih oblikah in velikostih, na najbolj me??anih tipih ljudi: od najmlaj??ih tabornikov do motoristov, od policistov do gasilcev, zdravstvenih delavcev in ??portnikov???

Naro??ite svoje tkane na??itke ??? zaupajte nam vizualno podobo, dimenzije, na??in pritrditve in druge ??elje; potrudili se boo narediti najlep??e tkane na??itke, kar jih znamo.

Pomembno ??? dodajte 3D u??inek. Po va??i ??elji lahko pod zgornjo plast tkanja podlo??imo peno, ki tkanje dvigne v zrak za kak??na 2 milimetra in tako cel ali le del tkanega na??itka dobi 3D u??inek.

??tevilo barv za izdelavo tkanih na??itkov
Hkrati lahko uporabimo do 12 sukancev razli??nih barv

Pritrditev tkanih na??itkov
Tkane na??itke lahko pri??ijete, prilikate (na zadnji strani je lepilo, ki se z likanjem stopi in sprime s podlago ??? va??o uniformo, kombinezonom, jakno???) ali pa uporabite ??je??ka??.

Cena tkanih na??itkov
Ker so vsi tkani na??itki unikatni, ne moremo kar tako postaviti cenika. Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne???

Dobavni rok tkanih na??itkov
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe va??ih tkanih na??itkov. Navadno se giblje okli 10 dni.

Minimalne koli??ine tkanih na??itkov
Naredimo najmanj 100 tkanih na??itkov