PVC na??itki

PVC na??itki se ??e na pri pogled lo??ijo od razli??nih drugih, saj so narejeni iz povsem drugega materiala. PVC na??itki izgledajo gumijasti in ne kot tekstil.

Gumijasti na??itki so reliefni, kar pomeni iz dveh nivojev, pobarvani in narejeni po va??i predlogi. PVC na??itki so lahko razli??nih oblik in velikosti.

Dostikrat jih vidite na kapah, torbah in drugih ??portnih ali modnih obla??ilih in opremi, kar je zopet njihova posebnost. ??e ena prednost PVC ali gumijastih na??itkov je, da so modni in vzdr??ljivi.

??tevilo barv za izdelavo PVC na??itkov
PVC na??itek lahko pobarvamo v najve?? ??estih barvah

Pritrditev PVC na??itkov
PVC na??itke lahko pri??ijete na ??eleno podlago

Cena PVC na??itkov
Ker so vsi PVC na??itki unikatni, ne moremo kar tako postaviti cenika. Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodneJ V ve??jih koli??inah so cenej??i kot tekstilni.

Dobavni rok PVC na??itkov
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe va??ih PVC na??itkov. Navadno se giblje okli 10 dni.

Minimalne koli??ine PVC na??itkov
Naredimo najmanj 100 PVC na??itkov