Odsevni na??itki

Odsevni na??itki oziroma na??itki, ki se svetijo v temi, raz??irjajo uporabnost na??itkov. Uporabljate jih lahko za dodatno varnost zaposlenih ali v ??no??ne?? promocijske namene.

Odsevnost dose??emo na dva na??ina: lahko se uporabi odsevna podlo??na tkanina in/ali odsevni sukanci. Odvisno od va??ega dizajna na??itka.

Naro??ite svoje odsevne na??itke ??? zaupajte nam vizualno podobo, dimenzije, na??in pritrditve in druge ??elje; potrudili se bomo narediti najlep??e tkane na??itke, kar jih znamo.

??tevilo barv za izdelavo odsevnih na??itkov
Hkrati lahko uporabimo do 3 sukance razli??nih barv

Pritrditev odsevnih na??itkov
Odsevne na??itke lahko pri??ijete, prilikate (na zadnji strani je lepilo, ki se z likanjem stopi in sprime s podlago ??? va??o uniformo, kombinezonom, jakno???) ali pa uporabite ??je??ka??.

Cena odsevnih na??itkov
Ker so vsi odsevni na??itki unikatni, ne moremo kar tako postaviti cenika. Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na??e cene nadvse ugodne???

Dobavni rok odsevnih na??itkov
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe va??ih odsevnih na??itkov. Navadno se giblje okoli 10 dni.

Minimalne koli??ine odsevnih na??itkov
Naredimo najmanj 500 odsevnih na??itkov