Promocijski na??itki

Raznovrstni na??itki so ??e dolgo del na??ega vsakdana. Videvamo jih v ??ivo, na televiziji in v drugih medijih. Pa vendarle zelo redko pomislimo nanje. Imamo jih nekako za samoumevne.

Kar je velika ??koda, saj so na??itki u??inkovito promocijsko orodje, izkazujejo pripadnost podjetju, klubu ali dru??tvu, so prakti??ni za izdelavo, hranjenje in transport, pa tudi enostavni?? in prilagodljivi za pri??vrstitev na obla??ila, kape, kombinezone, uniforme, torbe???

Sami izberete tip, velikost in obliko na??itka. Na??itke izdelamo, vi pa jih lahko na va??e tkanine pritrdite s ??ivanjem, likanjem ali ??na je??ka?? (odvisno od materiala in izvedbe).

Na??itke uporabljajo:

  • Podjetja za promocijo oziroma sponzorstvo
  • Podjetja za ozna??evanje delavnih obla??il
  • Prostovoljna gasilska dru??tva, poklicne gasilske enote
  • Podjetja in zavodi s podro??ja varovanja zdravja ??? zdravstveni domovi, re??evalne slu??be
  • Taborniki, skavti
  • Razne dr??avne slu??be: vojska, policija, carina
  • Motoristi??ni klubi
  • Razna ??portna/rekreacijska dru??tva

 

Ponujamo vam naslednje vrste na??itkov: