Ulite zna??ke

Ulite zna??ke so primerne za izdelavo velikih, 3D ali zelo zakompliciranih zna??k, s ??tevilnimi luknjami in podobnim. Najprej se naredi negativ in iz njega kalup, s pomo??jo katerega se nato ulivajo zna??ke.?? Uporabljamo cinkovo zlitino, po ??lji pa se take zna??ke lahko dodatno obdela in pobarva.

Ulite?? zna??ke lahko uporabite za grajenje pripadnosti,?? za promocijo va??ega podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelka, cilja ali poslanstva, vizije ali prepri??anja???

Zapirajo se s pomo??jo sponka metulj??ka, varnostne sponke, igle ali mo??nega magneta, tako da gre lepo na vsako obla??ilo, od?? povrhnjih pla????ev in jaken do majic.
Velikost in oblika
??e ??e nimate narejenega dizajna va??e zna??ke, vam po dogovoru lahko zna??ko tudi oblikujemo. Velikosti reliefnih zna??k se gibljejo od 13 do 140 mm, debelina pa od 1,5 do 2,5 mm.

??tevilo barv
Najve??krat so kar v tak??ni ali druga??ni kovinski barvi, nebarvane. Lahko pa jih potiskamo v nekaj barvah.

Pritrditev
Zna??ko na obla??ila pritrdite s pomo??jo sponke metulj??ka, varnostne sponke, dolge igle ali magneta.

nacini-prtrditve-znack

Na??in pritrditve zna??k

Cena ulitih zna??k
Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne???

Dobavni rok
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe. Navadno se giblje od 10 do 20 dni.

Minimalna koli??ina
Naredimo najmanj 100 ulitih zna??k