Tiskane zna??ke

Potiskane zna??ke so primerne takrat, kadar ho??ete na zna??ko prenesti fotografije ali druge ve??barvne dizajne. Predstavljajte, si, da je na njih slika natiskana tako kot na papir.?? So razli??nih oblik in velikosti, narejene iz razli??nih materialov; nerjave??e jeklo, aluminij, medenina. Vsem pa je skupno to, da jim lahko dodaten premaz iz epoksi smole, ki zna??kam poudari barve in doda presti??en 3D u??inek.

Potiskane zna??ke lahko uporabite za grajenje pripadnosti,?? za promocijo va??ega podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelka, cilja ali poslanstva, vizije ali prepri??anja???
Zapirajo se s pomo??jo sponka metulj??ka, varnostne sponke, igle ali mo??nega magneta, tako da gre lepo na vsako obla??ilo, od?? povrhnjih pla????ev in jaken do majic.

Velikost in oblika
??e ??e nimate narejenega dizajna va??e zna??ke, vam po dogovoru lahko zna??ko tudi oblikujemo. Velikosti potiskanih zna??k se gibljejo od 15 do 50 mm.

??tevilo barv
Offset tisk v CMYK tehniki omogo??a natan??en tisk v ne??teto barvnih odtenkih in je primerna za tisk foografij in drugih zahtevnih barvnih motivov

Pritrditev
Zna??ko na obla??ila pritrdite s pomo??jo sponke metulj??ka, varnostne sponke, dolge igle ali magneta.

Cena potiskanih zna??k
Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne???

Dobavni rok
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe. Navadno se giblje od 10 do 20 dni.

Minimalna koli??ina
Naredimo najmanj 100 barvanih zna??k