Reliefne zna??ke

Reliefne zna??ke so narejene z utisovanjem ??? oblika zna??ke se odtisne v kovino in tako hitro in u??inkovito dobimo ??eleno podobo. Najve??krat so take zna??ke nepobarvane, lahko pa se jih tudi obarva v nekaj barv. So razli??nih oblik in velikosti, narejene iz razli??nih materialov: ??eleza, bakra, aluminija, medenine. Lahko jih tudi razli??no obdelamo, kot na primer ponikljamo, staramo, peskamo???

Reliefne zna??ke lahko uporabite za grajenje pripadnosti, za promocijo va??ega podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelka, cilja ali poslanstva, vizije ali prepri??anja???

Zapirajo se s pomo??jo sponka metulj??ka, varnostne sponke, igle ali mo??nega magneta, tako da gre lepo na vsako obla??ilo, od povrhnjih pla????ev in jaken do majic.

Velikost in oblika
??e ??e nimate narejenega dizajna va??e zna??ke, vam po dogovoru lahko zna??ko tudi oblikujemo. Velikosti reliefnih zna??k se gibljejo od 13 do 50 mm, debelina pa od 1,2 do 2 mm.

??tevilo barv
Najve??krat so kar v tak??ni ali druga??ni kovinski barvi, nebarvane. Lahko pa jih potiskamo v nekaj barvah.

Pritrditev
Zna??ko na obla??ila pritrdite s pomo??jo sponke metulj??ka, varnostne sponke, dolge igle ali magneta.

Cena reliefnih zna??k
Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodneJ

Dobavni rok
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe. Navadno se giblje od 10 do 20 dni.

Minimalna koli??ina
Naredimo najmanj 100 reliefnih zna??k