Priponke ogledala

Tudi priponke ogledala niso ??isto prave priponke. Na zadnji strani imajo namesto namestitvenega mehanizma ogledalo. Z va??o reklamo so lep in nepogre??ljiv element vsake ??enske torbice ali kopalnice.

Seveda jih lahko uporabite za promocijo va??ega podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelka, cilja ali poslanstva, vizije ali prepri??anja??? So uporabni in dolgotrajni spremljevalci va??ih potencialnih strank, ??lanov, simpatizerjev, podpornikov???

Ogledala izdelujemo v dveh oblikah: okrogle (58 mm in 75 mm) ali ovalne (45×69 mm).

??tevilo barv za izdelavo priponk ogledal
Ne??teto. Karkoli ??elite.

Cena priponk ogledal
Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne.

Dobavni rok za dobavo priponk ogledal
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe. Navadno se giblje od 10 do 20 dni.

Minimalna koli??ina
Naredimo najmanj 500 priponk ogledal