Okrogle priponke

Okrogle priponke ali bro??ke so najpogostej??a in najbolj priljubljena oblika priponk.?? Uporabite jih lahko za promocijo va??ega podjetja, blagovne znamke, storitve ali izdelka, cilja ali poslanstva, vizije ali prepri??anja???

Sprednji del zaponke, ki je na ogled vsem, potiskamo v barvah v motivu po va??ih ??eljah. Zadnji del priponke je lahko kovinski ali plasti??ni.

Promocijske okrogle priponke so lahko razli??nih velikosti:
Kovinske: 25 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 58 mm, 65 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 130 m, 140 mm, 150 mm, 160 mm
Plasti??ne: 25 mm, 30 mm, 32 mm, 38 mm, 44 mm, 55 mm, 58 mm, 75 mm

??tevilo barv za izdelavo okroglih priponk
Ne??teto. Karkoli ??elite.

Cena okroglih priponk
Prosimo vas, da nas pokli??ete ali po??ljete email s ??im ve?? podatki, pa vam po??ljemo ponudbo. Se pa trudimo, da so na?? cene nadvse ugodne???

Dobavni rok za dobavo priponk
Dobavni rok je odvisen od koli??ine in izvedbe. Navadno se giblje od 10 do 20 dni.

Minimalna koli??ina
Naredimo najmanj 500 priponk