Promocijske priponke

Priponke, zna??ke, bed??i, bro??ke ????? veliko imen za eno najbolj raz??irjenih oblik izra??anja podpore dolo??enemu cilju oziroma izra??anja svoje osebnosti. So pa okrogle naprsne priponke tudi priljubljeno in cenovno ugodno promocijsko sredstvo.

Ponujamo vam vse mo??ne oblike in izvedbe priponk:

  • Okrogle priponke
  • Priponke z obliko po va??i ??elji
  • Priponke odpira??i
  • Priponke ogledala
  • Priponke obeski za klju??e
  • Priponke magneti