O na??itkih, priponkah in zna??kah

Na??itki, priponke, zna??ke??? so ??e tradicionalno vizualni elementi, s katerimi najve??krat gradimo oziroma ozna??ujemo pripadnost, v zadnjih ??asih pa jih uporabljamo tudi za promocijo.

Promocijski na??itki ?? ?? Promocijske priponke ?? ?? Promocijske zna??ke

Zamislite si na??itke va??ega kluba, dru??tva, podjetja in z njimi opremite ??lane ali zaposlene. Lahko pa naredite promocijske na??itke in jih delite na prireditvah, promocijah, sejmih???

Kovinske ali plasti??ne priponke so bile od nekdaj namenjene izra??anju svojega, najve??krat kriti??nega, pogleda na nek problem, dogajanja v dru??bi??? ??e torej promovirate nek cilj, poslanstvo, opremite svoje podpornike s priponkami. Uspeh je zagotovljen, ??e posebno, ??e se odlo??ite za nenavadne oblike in/ali velikosti…

Zna??ke niso ve??, kar so v??asih bile. Z novimi tehnologijami izdelave so postale mnogo ve?? kot samo spomin??ek na nek dogodek ali turisti??ni kraj . Znotraj razli??nih organizacij lahko predstavljajo?? raznovrstne uspehe posameznika, primerne so za?? no??njo na obla??ilih trgovskih potnikov???

Kot malce posebno ponudbo pa vam lahko naredimo ??e raznovrstne tekstilne zastavice in etikete za va??e tekstilne izdelke.

Vabljeni k ogledu podrobnosti na??e ponudbe.